ΠΡΟΦΙΛ

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της!

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 1999 με πρωτοβουλία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, με τη φιλοδοξία και τον στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου.

Πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελετών και άλλων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με σταθερά βήματα, η εταιρεία εξελίσσεται σε κινητήρια δύναμη και μέσο επίτευξης σημαντικών έργων και προγραμμάτων στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έμφαση στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Ανθρωπίνων Πόρων και των Τεχνικών συμβουλών.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε αποτελεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα και εξελίσσεται σε καινοτόμο και πρωτοποριακό μηχανισμό ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την ανάλυση των αναγκών, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων του Νομού Φθιώτιδας και τη χάραξη συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των έργων που υλοποιεί. 

Γενικά  σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση δραστηριότητας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η διεύρυνση του σκοπού αυτού και σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών, η ανάγκη για ουσιαστική και επαρκή ενημέρωση των πολιτών αλλά και των τοπικών φορέων είναι επιτακτική και αποτελεί άμεσο στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού χώρου η ιστοσελίδα της εταιρείας έτσι ώστε να παράσχει ολόπλευρη πληροφόρηση για κάθε σχεδιασμό, για κάθε προγραμματισμό, για κάθε έργο και δράση που συμβάλλει στο κοινωνικό όφελος και την τοπική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Γεώργιος Τσάμπρας