ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ. Η εν γένει λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20, Ν.1418/84, Ν.2738/99, Ν.2263/04, Ν.3316/05 και του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 και τις συναφείς με αυτές διατάξεις.

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Διακριτικός Τίτλος: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Έδρα: Λαμία
Διεύθυνση Έδρας: Αρκαδίου 6, Λαμία, 35100
Παράρτημα Γραφείων: Καρπενήσι
Διεύθυνση Παραρτήματος Γραφείων: Δημαρχείο Καρπενησίου - Ύδρας 6, Καρπενήσι, 36100
Έτος Σύστασης: 1999
Περιοχή Δράσης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κυριότερα δεδομένα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΦΜ

99509481

ΑΡ. ΓΕΜΗ

022471154000

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

5464/10-07-1999

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:

  • Τρία (3) μέλη από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
  • Ένα (1) μέλος από τη Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ Λαμίας,
  • Ένα (1) μέλος από την «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας»,
  • Ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας-Ευρυτανίας.
  • και τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση όλων των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σήμερα αποτελείται από (11) μέλη:

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ιδιότητα στο Δ.Σ.

1. Γεώργιος Τσάμπρας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ιωάννης Συκιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος

3. Βασίλειος Φακίτσας

Β΄ Αντιπρόεδρος

4. Ευθυμία Χαρίλα

Γραμματέας

5. Χριστόφορος Αχινιώτης

Μέλος Δ.Σ.

6. Σπυρίδων Λάμπου

Μέλος Δ.Σ.

7. Αθανάσιος Καρακάντζας

Μέλος Δ.Σ.

8. Σπυρίδων Κωσταράς

Μέλος Δ.Σ.

9. Δημήτριος Κριτσόβας

Μέλος Δ.Σ.

10. Στυλιανός Μακρής

Μέλος Δ.Σ.

11. Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης

Μέλος Δ.Σ.