ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ. Η εν γένει λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20, Ν.1418/84, Ν.2738/99, Ν.2263/04, Ν.3316/05 και του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 και τις συναφείς με αυτές διατάξεις.

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Διακριτικός Τίτλος: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Έδρα: Λαμία
Διεύθυνση Έδρας: Αρκαδίου 6, Λαμία, 35100
Παράρτημα Γραφείων: Καρπενήσι
Διεύθυνση Παραρτήματος Γραφείων: Δημαρχείο Καρπενησίου - Ύδρας 6, Καρπενήσι, 36100
Έτος Σύστασης: 1999
Περιοχή Δράσης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κυριότερα δεδομένα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΦΜ

99509481

ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΡ ΜΑΕ)

43310/14/Β/99/8

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

5464/10-07-1999