ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:

  • Τρία (3) μέλη από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
  • Ένα (1) μέλος από τη Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ Λαμίας,
  • Ένα (1) μέλος από την «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας»,
  • Ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Φθιώτιδας-Ευρυτανίας.
  • και τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση όλων των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σήμερα αποτελείται από (11) μέλη:

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ιδιότητα στο Δ.Σ.

1. Γεώργιος Τσάμπρας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Δημήτριος Αργυρίου

Α΄ Αντιπρόεδρος

3. Βασίλειος Φακίτσας

Β΄ Αντιπρόεδρος

4. Ευθυμία Χαρίλα

Γραμματέας

5. Θωμάς Γρεβενίτης

Μέλος Δ.Σ.

6. Ευάγγελος Κατσιφός

Μέλος Δ.Σ.

7. Δημήτριος Κυρίτσης

Μέλος Δ.Σ.

8. Σπυρίδων Κωσταράς

Μέλος Δ.Σ.

9. Δημήτριος Λαθούρης

Μέλος Δ.Σ.

10. Στυλιανός Μακρής

Μέλος Δ.Σ.

11. Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης

Μέλος Δ.Σ.