ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

για τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.(ΦθΑν), ως έχουσα την αρμοδιότητα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 195/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Ευρυτανίας, διακηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου (ΧΚΚ) για πέντε (5) περιόδους (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) από την υπογραφή της σύμβασης.