ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Πρόσκληση 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Δημοσίευση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00στα Γραφεία της Εταιρείας, Αρκαδίου 6, Λαμία.