ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, θα οργανώσει Ενημερωτική Συνάντηση με τον Τοπικό Πληθυσμό στον Δήμο Δομοκού  με θέμα: «Σχεδιασμός της Τοπικής Στρατηγικής και του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του  Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας για την περίοδο 2023-2027