ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, θα οργανώσει δύο (2) Ενημερωτικές Συναντήσεις,  την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, με τον Τοπικό Πληθυσμό στον Δήμο Λοκρών με θέμα: «Σχεδιασμός της Τοπικής Στρατηγικής και του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας».

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες Δημοτικές Κοινότητες:

1. Ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κοινότητας Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών.

2. Ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών

Στόχος των Ημερίδων είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας για την περίοδο 2023-2027.