ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, θα οργανώσει δύο (2) Ενημερωτικές Συναντήσεις,  την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, με τον Τοπικό Πληθυσμό στον Δήμο Στυλίδας με θέμα: «Σχεδιασμός της Τοπικής Στρατηγικής και του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας».

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Στυλίδας:

  • Ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Πελασγίας.
  • Ώρα 12:30 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Στυλίδας, στην Δ.Ε. Στυλίδας.

Στόχος των Ημερίδων είναι η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας για την περίοδο 2023-2027.