ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τ.Π. ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021.2116

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός  2021.2116 του Τ.Π. LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.