ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Τ.Π. LEADER ΚΑΠ 2023-2027

                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2023  από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  η απόφαση  Έγκρισης Προγραμμάτων Τοπικών Στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΦΕΚ 6539/16-11-2023).