ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δημοσίευση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00στα Γραφεία της Εταιρείας, Αρκαδίου 6, Λαμία.