ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Θεσμικό Πλαίσιο - Διατοπικές και Διακρατικές Συνεργασίες (Υπομέτρο 19.3)

Στο Υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.

Τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές εκτός της περιοχής εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής ή / και διακρατικής συνεργασίας στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/τα δυνητικά σχέδια συνεργασίας.

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ συμμετέχει σε 3 σχήματα Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας με άλλες αναπτυξιακές εταιρείας, εκ των οποίων εγκρίθηκε η πρόταση της ως Συντονίστρια εταιρεία  για το Διατοπικό Σχέδιο με τίτλο «Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής & Ηπειρωτικής Ελλάδας» που έχει στόχο την αναβάθμιση της περιοχής της Λίμνης Κρεμαστών καθώς και την διαφήμιση της παραλίμνιας περιοχής.

19.3.1

Διατοπικό σχέδιο συνεργασίας για την δημιουργία  δικτύου με τίτλο «Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής & Ηπειρωτικής Ελλάδας»

90.000

19.3.2

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας.

15.000

19.3.3

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES)

15.000