ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Ενημέρωση για την καθυστέρηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε Φθιώτιδας – Π.Ε Ευρυτανίας

Ενημέρωση για την καθυστέρηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα) του Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε Φθιώτιδας – Π.Ε Ευρυτανίας.