ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER του Π.Α.Α 2014-2020 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας, του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην Προσέγγιση LEADER, αλλά και των λοιπών εργασιών της επιχείρησης, θα προχωρήσει στην ενημέρωση του Μητρώου Μελετητών της.

Παρακαλούμε όπως να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Μητρώο Μελετητών της εταιρείας μέχρι 10-05-2019, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο: Δήλωση-Αίτηση εγγραφής, στο e-mail: info@fthiotiki.gr .