ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Επισυνάπτονται διευκρινήσεις – οδηγίες σχετικά με την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης στο ΠΣΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων για πράξεις  ιδιωτικού χαρακτήρα, του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020  για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».