ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΛΗΞΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΓΑΛΟ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ  ΤΟΠΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Στήριξης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας.