ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5.1, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ CLLD/LEADER 1ης Προκήρυξης Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

H ΟΤΔ της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ» έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, ανακοινώνει τον Οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.5.1 στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Συνημμένος ο Οριστικός Πίνακας