ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Υποδράσης 19.2.4.5 της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».