ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 10 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER

 Η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 08/04/2020, αποφασίσθηκε από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, η Ένταξη 10 επενδυτικών πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 920.000 ευρώ, που αφορούν Δημόσια Έργα των υποδράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2 και 19.2.4.3.