ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».