ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ CLLD/LEADER ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H ΟΤΔ της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ» έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των Ενδικοφανών Προσφυγών, ανακοινώνει τον Οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στην Υποδράση 19.2.4.5, στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παρεμβάσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Συνημμένος ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων της Υποδράσης 19.2.4.5.