ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Ένταξη 22 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α

 

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29/09/2020, υπογράφηκε από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, η Απόφαση Ένταξης 22 Επενδυτικών Ιδιωτικών Έργων στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.230.000 ευρώ.