ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΦΕΚ

                                                                                  ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Επισυνάπτονται οι συνοπτικές παρουσιάσεις των προκηρύξεων των καθεστώτων ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ.

Τα βασικά σημεία των νέων καθεστώτων  συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα ποσοστά ενίσχυσης φτάνουν έως 55%.
  • Προβλέπονται ενισχύσεις έως 10.000.000 € /επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000 € / όμιλο επιχειρήσεων.
  • Παρέχεται η δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον πρωτογενή τομέα
  • Κίνητρα με την μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
  • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
  • Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, logistic, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν προς ενίσχυση τις αιτήσεις τους στα δυο πρώτα καθεστώτα έως την 31η Μαρτίου 2021, ενώ η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 30η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Οι Αναλυτικές Προσκλήσεις, οι συνοπτικές παρουσιάσεις καθώς και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fthiotiki.gr.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα μας, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ σας ενημερώνει ότι παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Για λόγους προστασίας του κοινού και του προσωπικού μας έχει περιορισθεί η πρόσβαση στα γραφεία της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μαζί μας, τόσο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (2231067011 / 2231067029) και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@fthiotiki.gr.