ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας»,  σας αποστέλλουμε την 3η Τροποποίηση της 1ηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020» σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημερομηνία 01/11/2019) για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Αναλυτικά τροποποιούνται τα ακόλουθα αρχεία:

1.Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

2.1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα